groep neusjes

Per 1 januari 2017 is de stichting Global Clowning opgeheven. De reden hiervoor kan je lezen in de brief van het stichtingsbestuur aan alle betrokkenen

Kinderen in ‘achterstandsituaties’ weer in hun kracht zetten en hen helpen zichzelf gelukkig te maken. Dat is het doel van Global Clowning. Met behulp van spelen en creativiteit leren we deze kinderen hun talenten verder te ontwikkelen. In onze aanpak staat niet alleen het kind maar ook zijn systeem centraal, zodat de ontwikkeling duurzaam is.